Невероятният свят на Гъмбол

На Дарвин му порастват крака и се завръща у дома!

Дарвин опитва да се завърне у дома при Гъмбол и своето семейство. Пътешествието му на обратно става причина да му порастнат крака. В същото време, сем. Уотърсън отчаяно го търсят.