Мао Мао: Герои на чистото сърце

Изкачване по Рубина на Чистото сърце

Мао Мао винаги прикрива несъвършенствата си с дрехи - той е наясно, че късият му врат и липсата на опашка трява да бъдат скрити за околните. Докато изкачва Рубина на Чистото сърце, обаче, той губи дрехите си и сега трябва да използва всички свои умения, за да стигне обратно в Шерифския щаб, без да бъде забелязан.