Бен 10

Фонтанът на младостта

Когато биват атакувани в джунглата, отбор Тенисън са спасени от бебе, което подозрително прилича на Тим Букту, но докато разберат, че това е миниатюрна версия на пътешественика, те вече са попаднали в капана на Леля Кошмар, която иска да завърши своя план.