Бен 10

Битка в царевичното поле

Отбор Тенисън присъстват на възстановка за враждата между Полски и Радостинови в царевичните поля, но когато Хекс възкресява духовете на реалните враждуващи фамилии, Бен трябва да опита да ги обедини, ако иска да оправи нещата.