Най-добрият ми приятел е маймуна
Най-добрият ми приятел е маймуна
В резултат на объркване 12-годишният Адам Лъв е изпратен в гимназия "Чарлс Дарвин", в която всички ученици и преподаватели са ... животни. Като единствения ученик от човешкия вид, Адам съвсем бързо разбира, че в новото училище оцеляват само най-силните.