featured

Нейно Височество

О, не! Сърдитко Кисел е заключил приятелите на Юникити в балон! Планирай скоковете си внимателно, за да можеш да направиш купчина от желирани бонбони, с които да стигнеш до небето и да ги спасиш. Събери всички приятели на Юникити и играй с тях.