featured

Mech Mayhem

Mech Mayhem е новата шеметна игра от "Реактивните момичета", която можеш да откриеш на сайта на Cartoon Network. Глезената принцеса Още злато те предизвиква на дуел след часовете. Да се бят вместо нея, на разположение на глезлата са стотици летящи механични човекоподобни. Щраквай върху тях с мишката, за да ги неутрализираш, но внимавай - не трябва да избързваш, или закъсняваш! Унищожи възможно най-много от тях и докажи, че Реактивните момичета все още са най-добрите в града!