ИНСТРУКЦИИ:

О, не!
Това съдържание не е съвместимо с Chrome.
Моля, опитайте с друг браузър!
ИГРИ

Игра от Малки титани: В готовност! - Power Tower

Нещо даде на късо, Батман! ХАЙВ 5 са оставили града без електричество! Помогни на Робин да използва абордажната си кука, за да провери и прочисти цялата кула и да възстанови ел. захранването на всички!