featured

Какъв тип лагерник си?

От какво се водиш – любознателност или предпазливост? Ще се сприятелиш ли с извънземно? Какво мислиш за Йети? отговори на тези въпроси и още други, за да разбереш що за лагерник ще бъдеш на острова на летния лагер.