featured

Shifting Temple

Стивън е изпратен от Кристалните камъни да изследва един древен храм. Използвай мишката си, за да въртиш храма така, че Стивън да има достъп до всяко помещение. Събирай камъни и стигни до вратата преди да изтече времето, за да преминеш към следващото ниво. Това е първата самостоятелна мисия, която Камъните са поверили на Стивън. Затова, не я проваляй!