featured

Meat Beat Mania

Влез в ритъм с Гранат, Стивън и малко печено месце. Запомни последователността и я възпроизведи чрез кликане върху камъните в компанията на Гранат, преди да изтече времето. Както винаги, колкото по-напред в играта отиваш, толкова по-трудно става. Възпроизвеждай безгрешно последователността всеки път, за да получиш комбо-бонус.