featured

Чудовищното желе

В това приключение с Мао Мао, едно чудовищно желе напада жителите на Долината на Чистото сърце. Шериф Мао Мао трябва да спаси положението. Нанеси поражение на чудовищното желе, без да удряш сладките мъници. Пести монети, за да отключиш актуализации, които ще ти помогнат.