ИНСТРУКЦИИ:

О, не!
Това съдържание не е съвместимо с Chrome.
Моля, опитайте с друг браузър!
ИГРИ

Игра от Imagination Studios - Анимационна игра "Време за приключения"

Играй анимационната игра "Време за приключения" на сайта на Cartoon Network! Помогни на Фин и Джейк да затанцуват в тази жизнерадостна анимационна игра. Натискай плъзгачите, за да създаваш енергични и уникални танцови движения. Не забравяй, че игрите от "Време за приключения" са единствено на сайта на Cartoon Network!