featured

Бро-ректорите

Мислиш си, че знаеш как да ръководиш училището? Докажи го в „Бро-ректорите“! Гъмбол и Дарвин са поели контрола над училище „Елмор“ и не им е никак лесно. Можеш ли да направиш така, че всички ученици и учители да са доволни, без да изгубиш бюджета си, или доверието в теб? Включи се в играта, за да разбереш.