featured

Тест „В близък кадър“

Гъмбол и Дарвин са готови за снимка в близък кадър. Можеш ли да познаеш кой е героят от всяка снимка? Всеки път когато играеш виждаш нова снимка.