featured

Swing Out

Разлюлей света наоколо в компанията на Гъмбол, Дарвин и още много от любимите ти жители на градчето Елмор. Залюлявай се от платформа на платформа и се приземявай точно в центъра за максимален брой точки. Събирай подсилки по пътя си - те ще ти помогнат, когато се подхлъзнеш. Провери колко далеч можеш да стигнеш!