featured

Rhythmic Romance

Любовта е навсякъде! Напътствай влюбените Гъмбол и Пени по пътеката на любовта като щракаш в ритъм с левия бутон на мишката, за да не се изгубят. Ако не си в такта на музиката, тяхната любов ще изпадне в дисхармония, но ако поддържаш правилно ритъма, тя ще процъфтява. Не искаме да те притесняваме, но помни, че това зависи само от теб!