featured

Оцелей сам вкъщи

Гъмбол и Дарвин са сами вкъщи без родителите си. Как ли ще оцелеят? Помогни на Гъмбол да намери храна, да се забавлява и да си направи лагер. Оглеждай се за Дарвин, който ще му пречи. Ще успееш ли да оцелееш докато родителите се приберат?