featured

Училищният албум на Дарвин

Дарвин отговаря за училищния албум на училище „Елмор“ и събира снимки на приятелите си, за да го попълни. С помощта на Гъмбол, Дарвин ще обиколи редица различни места, за да направи възможно най-хубавите снимки, но двамата ще трябва да разрешават загадки по пътя. Кой мислиш, че ще бъде на корицата на албума? Кери? Тобайъс? Учителите? Единственият начин да разбереш е като се включиш в играта.