featured

Market Madness

Скучното седмично пазаруване в супермаркета току-що стана по-интересно в компанията на Кларънс и Сумо. Профучавай все по-бързо покрай рафтовете, яхнал количката за пазаруване и взимай продуктите от списъка, който имаш. Това ще ти носи точки. Ако обаче, взимаш грешни продукти, това ще бъде санкционирано - при три грешни продукта, пазаруването за теб приключва.