featured

No Arm Done

Парния Смайт е предизикал Четириръкия на дуел, а да откажеш "хвърлена ръкавица" е твърде грубо. Избягвай пипалата на неговия Часоктопод и отвръщай на ударите с безотказните си юмруци, за да ги неутрализираш. Колко вълни можеш да преодолееш?