featured

Четириръкия Използвай удари

Помогни на Четириръкия да си проправи път през талазите чудовищни мухи! Унищожи максимално много, преди да изтече времето. Взимай часовници за допълнително време.