featured

Топовна мощ Използвай удари

Злодеите на Зомбозо са подивели! Победи възможно най-много като Топовна мощ, преди да изтече времето. Взимай часовници за допълнително време.