featured

Топовна мощ: Разбиване

Злите клоуни на Зомбозо сеят хаос и само Топовна мощ може да ги спре. Събаряй лошите и рикоширай като в игра на пинбол, но избягвай умело препятствията, за да успееш да неутрализираш лошите и да минеш на следващото ниво. Провери колко зли клоуни можеш да разбиеш наведнъж! Колкото по-малко опити използваш, толкова повече точки ще спечелиш.