featured

Атаката на бубулечките

Отвърни на бубулечките с огън! Играй като Шок-рок и Огнен порив, докато се биеш срещу вълните от бубулечки, изпращани от престъпната пчела- царица. Подобрявай извънземните между отделните нива и отстранявай злите насекоми!