featured

Хвани бутилката

Подавай бутилката между Ябълко и Луки, за да набереш скорост, след което метни бутилката във въздуха, за да събереш монети. Използвай монетите за подобрения, с които ще ускориш скоростта си и ще достигнеш нови висини.