featured

One Sweet Roll

Канелена Кифла е във вихъра си в играта One Sweet Roll! Фин и Джейк са били замразени от цар Студ и спасението им зависи единствено от ... Канелена Кифла? Очевидно е така. Разчисти пътя пред Канелената Кифла, за да може да стигне безопасно до изхода.