featured

Double Trouble In Mirror Castle

Контролирай едновременно Прохаяс и Вамбър, за да успееш да излезеш от лабиринта във всяко от нивата. Движенията и на двамата воини под наем са "огледални" един на друг, което е двойно по-трудно за теб - ще трябва да наблюдаваш и двамата, за да се измъкнат невредими от замъка. Имаш 28 нива на огледална трудност!