featured

Еднакви двойки

Ще успееш ли да откриеш достатъчно двойки еднакви карти, преди да изтече времето?